Info til deltagere ved bibliotekets arrangementer

Fotografering ved arrangementet

Ved dette arrangement kan der blive taget billeder til brug på Hørsholm Biblioteks og Trommens hjemmesider og sociale medier.

Hvis du ikke ønsker, at der tages billeder af dig, skal du henvende dig til fotografen ved arrangementet.

Hvis du efter arrangementet optræder på billedmateriale, som du ikke ønsker at optræde på, skal du henvende dig til biblioteket på horsbib@horsholm.dk eller Trommen på trommen@horsholm.dk

Oplysninger om behandlingen af dine data

Fotos er personoplysninger, som behandles efter Persondataforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samfundets interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (databeskyttelsesforordningens artikel 15).

Du har ret til at få rettet oplysninger, som er urigtige. Du kan også have ret til at få slettet oplysninger om dig (databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 18).

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 21).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Hørsholm Kommune - Center for Politik, Personale og IT.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til reglerne i databeskyttelsesforordningen eller er utilfreds med måden, Hørsholm Kommune behandler dine oplysninger på, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Tor Valstrøm

Mail: dpo-kommunen@horsholm.dk

Telefon hovednummer: 48 49 00 00

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Hørsholm Kommune - Center for Politik, Personale og IT.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.