Betaling af mellemværende

Du kan betale dine mellemværender på biblioteket i den betjente åbningstid med betalingskort eller Mobile Pay. Via vores hjemmeside kan du desuden betale med betalingskort. Du kan også betale med MobilePay via app'en "Biblioteket".

Sådan betaler du med betalingskort via vores hjemmeside:
1. Klik på Login og udfyld med Låner- eller cpr.nr. og pinkode
2. Klik på Min konto
3. Klik på den røde bjælke med mellemværende
4. Vælg ønskede betaling
5. Der åbnes et popup vindue, hvor du skal indtaste dit Dankorts kortnummer, udløbsmåned, udløbsår og kortets kontrolcifre (3 cifre).
6. Klik på "Udfør betaling". Efter betaling vises besked om at betalingen er gennemført. Vi anbefaler at du udskriver denne side som kvittering ved at klikke på "Udskriv".
Hvis betalingen ikke bliver gennemført vises en fejlmeddelelse. Forsøg evt. igen hvis du har indtastet noget forkert.
Biblioteket anvender DIBS (Dansk Internet Betalingssystem) når du betaler online. 

Du kan også betale med MobilePay nr.: 552356

Husk at skrive navnet på den som indbetalingen vedrører, tak.