Reglement

Reglementet er vedtaget af Hørsholm Bibliotek. Reglementet er senest justeret maj 2024

Hvem kan bruge biblioteket?

Biblioteket er for alle!

For at låne materialer med hjem skal du være registreret som bruger.

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Hvis du har Mitid, kan du oprette dig selv på bibliotekets hjemmeside under 'Opret bruger'. Du kan også blive oprettet ved personligt fremmøde i den betjente åbningstid. Er du under 18 år, skal du medbringe en forælder. Ved oprettelse enten på biblioteket vha. cpr-nr. eller online vha. MitID giver du samtykke til, at biblioteket håndterer dine oplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen. Ved registrering enten på biblioteket eller online vælger du selv en firecifret pinkode. Som oprettet bruger består din brugerprofil af dit cpr-nr. og din selvvalgte pinkode. Børn kan desuden være registreret under et lånerkortnummer, som de kan få ved oprettelse. Du bruger din profil, når du betjener dig selv på bibliotekets selvbetjeningsautomater, når du logger ind på bibliotekts hjemmeside, når du skal lukke dig selv ind på biblioteket uden for vores betjente åbningstid og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets digitale tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.  

Hvis du under din brugerprofil har registreret en mail og/eller et mobilnummer, vil du modtage beskeder om lån og reserveringer fra biblioteket. Du skal selv give besked, hvis du ændrer mail eller mobilnummer. Du gør det ved at logge ind på bibliotekets hjemmeside eller du kan henvende dig på biblioteket i den betjente åbningstid. 

Sundhedskortet er dit lånerkort.

Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. 

Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 16 år, kan du enten få udstedt et lånerkort eller bruge dit sundhedskort. 

Hvor længe kan du låne? 

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har dog en kortere lånetid.

Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.

Det er gratis at låne på biblioteket.

Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån, jvnf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, §13. 

Hvordan afleverer du?

Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres.

Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering eller få tilsendt den på mail, hvis du har registreret en mail under din brugerprofil.  

Den er din dokumentation for, at det er afleveret.

Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer (lånerstatus) på bibliotekets hjemmeside eller på 'min side' på selvbetjeningsautomaterne. 

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. 

Gebyrer

Du kan tilmelde dig vores sms- eller mail-service, som er gratis.

Så sender vi en påmindelse 5 dage før afleveringsfristen.

Husk at uanset denne service er det stadig dit ansvar at få afleveret til tiden.

Hvordan fornyer du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.

Du kan først forny dine materialer 7 dage før afleveringsfristen. 

Du kan maksimalt forny et materiale tre gange. 

Visse materialer kan ikke fornys.

Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus), telefonisk, pr. mail eller ved personlig henvendelse.

Vær opmærksom på, at fornyelser af fjernlån er med forbehold. Dvs. du kan risikere, at fornyelsen annulleres og det i stedet for er den oprindelige afleveringsdato, der er gældende. Du vil få besked om annulleringen pr. mail eller SMS.  

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller personligt på biblioteket.

Du modtager besked fra biblioteket på SMS eller via e-mail, når materialet er klar til afhentning. 

Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Hvis afleveringsfristen for et materiale overskrides med mere end 31 dage, pålægges et erstatningsgebyr på materialets indkøbspris udover gebyret for at have overskredet afleveringsfristen. Hvis materialet efterfølgende afleveres, slettes erstatningsgebyret men afleveringsgebyret består. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. 

Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. 

I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 100 kr. eller mere. Skyldige beløb over 100,- kan overgå til inddrivelse.

Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)