Reglement

Hvem kan bruge biblioteket?
Biblioteket er for alle!
For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen. 
 
Hvordan bliver du registreret som bruger?
Hvis du har Mitid, kan du oprette dig selv på bibliotekets hjemmeside under 'Opret bruger'. Du kan også blive oprettet ved personligt fremmøde i den betjente åbningstid. Er du under 18 år, skal du medbringe en forælder. Du skal oprette en pinkode, når du registreres. Pinkoden bruges ved udlån og aflevering ved selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materiale, til at se, hvad du har lånt (lånerstatus), og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. 
Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter e-mail og telefonnummer. Du kan selv gøre det ved at logge ind på bibliotekets hjemmeside eller du kan henvende dig på biblioteket i den betjente åbningstid. 
Sundhedskortet er dit lånerkort.
Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. 
Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.
Er du under 16 år, kan du enten få udstedt et lånerkort eller bruge dit sundhedskort. 
 
Hvor længe kan du låne? 
Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har dog en kortere lånetid.
Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.
Det er gratis at låne på biblioteket.
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån, jvnf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, §13. 
 
Hvordan afleverer du?
Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres.
Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering. 
Den er din dokumentation for, at det er afleveret.
Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus).
Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. 
 
 
Du kan tilmelde dig vores sms- eller mail-service, som er gratis.
Så sender vi en påmindelse 5 dage før afleveringsfristen.
Husk at uanset denne service er det stadig dit ansvar at få afleveret til tiden.
 
Hvordan fornyer du?
Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.
Du kan maksimalt forny et materiale tre gange. 
Visse materialer kan ikke fornys.
Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus), telefonisk, pr. mail eller ved personlig henvendelse.
Vær opmærksom på, at fornyelser af fjernlån er med forbehold. Dvs. du kan risikere, at fornyelsen annulleres og det i stedet for er den oprindelige afleveringsdato, der er gældende. Du vil få besked om annulleringen pr. mail eller SMS.  
 
Hvordan reserverer du?
Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller personligt på biblioteket.
Du modtager besked fra biblioteket på SMS eller via e-mail, når materialet er klar til afhentning. 
Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.
 
Erstatning
Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. 
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.
 
Udelukkelse og bortvisning
Biblioteket er for alle. 
Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. 
I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.
Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 100 kr. eller mere. Skyldige beløb over 100,- kan overgå til inddrivelse.
Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. 
 
Persondataloven
Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)