Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:30
Pris
40kr + gebyr
Place / Room
Caroline Mathilde
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Filosofi på biblioteket – tredje foredragsaften

05.12.19
Introduktion til Alan Turing (1912-1954)

Velkommen til den femte af seks spændende og anderledes filosofiske sessioner på Hørsholm bibliotek. Her kan du gennem efteråret få en introduktion til tre forskellige filosoffer, som med deres ideer og tænkning har givet værdifulde bud på vores fortidige, nutidige og fremtidige opfattelse af, hvad det vil sige at være et menneske i dag. Yderligere får du også mulighed for at filosofere sammen med andre og aktivt engagere dig i tre forskellige tematiserede filosofiske dialogsessioner.

Der er lagt op til et inspirerende og kreativt engagerende filosofisk efterår, hvor vi kombinerer introduktion til tre filosoffer med tematiserede filosofiske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. Dette giver dig mulighed for at få inspiration til at læse mere filosofisk litteratur og samtidigt - sammen med andre - at undersøge og udfordre dine egne ideer og tanker over de helt store filosofiske spørgsmål. Filosofisessionerne hænger indholdsmæssigt og tematisk sammen, men det er ikke en forudsætning for at deltage, at man deltager i alle sessioner, man kan fint vælge kun at komme til udvalgte.

Tredje foredrag i rækken af filosofiske aftener på Hørsholm Bibliotek har Alan Turing i centrum. Den britiske matematiker og computerforsker Alan Turing beskrev aldrig sig selv som filosof, ikke desto mindre har hans arbejde med at udvikle en elektrisk hjerne, bedre kendt i dag som computeren, haft store implikationer for videnskab, religion og filosofi frem til i dag og formodentligt langt ud i fremtiden. Turing fik med hans indsigt i computeren, før den overhovedet eksisterede, os til at forstå at computeren afspejler os selv og derved tvinger os til at se vores egen tænknings natur. Som en af de første åbnede Turing, med hans artikel om hvorvidt maskiner kan tænke, mange store filosofiske spørgsmål, som computerteknologien konfronterer os med i dag. Med denne introduktion til Alan Turing bliver du derfor præsenteret for den vigtigste filosofiske litteratur og ideer, der er afledt af Alan Turings computerkonstruktion. Aftenen bliver en slags re-introduktion til filosofien, som mange i dag opfatter som overflødig, men som qua Turings elektriske hjerne, i fremtiden tvinger os til forholde os mere aktivt til de grundlæggende filosofiske opfattelser af, hvad det egentlig vil sige at være et menneske – frem for en maskine.

Om foredragsholder Martin Munk

 Munk er akademisk uddannet filosof, født 1974 i København og opvokset i Nordsjælland. Efter en længere erhvervskarriere studerede han, fra 2004 til 2010, filosofi på Odense Universitet og forskede b.la. i anvendt filosofi og kreativitet hos Novozymes A/S. I dag arbejder han forsat med, hvordan vi anvender filosofi personligt, problemorienteret og kreativt. Meget af hans arbejde ligger i spændingsfeltet mellem hvordan vi, hver især, får bedre indsigt i os selv, bliver klogere på vores dybe og komplekse problemstillinger - og hvordan vi deraf kan skabe nye og bedre ideer, metoder og løsninger der kan forbedre vores situation og hjælpe os.

Billetter kan købes her fra siden fra d. 10. oktober.

Materialer