Martin Munk

Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:30
Pris
40kr + gebyr
Place / Room
Caroline Mathilde
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Filosofi på biblioteket – anden dialogsession

21.11.19
Filosofisk dialogsession over temaet ”Hvad er det rette at gøre?”

Velkommen til den fjerde af seks spændende og anderledes filosofiske sessioner på Hørsholm bibliotek. Her kan du gennem efteråret få en introduktion til tre forskellige filosoffer, som med deres ideer og tænkning har givet værdifulde bud på vores fortidige, nutidige og fremtidige opfattelse af, hvad det vil sige at være et menneske i dag. Yderligere får du også mulighed for at filosofere sammen med andre og aktivt engagere dig i tre forskellige tematiserede filosofiske dialogsessioner.

Vi vil gennem tankeeksperimenter og fælles filosofisk dialog undersøge og forsøge at forstå forskellige aktuelle problemstillinger ved selv at prøve kræfter med at søge nye mulige svar på nogle af de dybeste udfordringer, vi alle er konfronteret med i dag.  

Der er lagt op til et inspirerende og kreativt engagerende filosofisk efterår, hvor vi kombinerer introduktion til tre filosoffer med tematiserede filosofiske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. Dette giver dig mulighed for at få inspiration til at læse mere filosofisk litteratur og samtidigt - sammen med andre - at undersøge og udfordre dine egne ideer og tanker over de helt store filosofiske spørgsmål. Filosofisessionerne hænger indholdsmæssigt og tematisk sammen, men det er ikke en forudsætning for at deltage, at man deltager i alle sessioner, man kan fint vælge kun at komme til udvalgte.

Vi åbner denne aftens filosofiske dialogsession med etiske dilemmalege, der helt sikkert vil udfordre din opfattelse af, hvad der er det rette at gøre. Du vil blive præsenteret for forskellige typer af tankeeksperimenter, der specifikt har til formål at udfordre vores grundlæggende naturlige opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Gennem filosofiske diskussioner og fælles filosofiske undersøgelser af, hvordan vi bør handle i forskellige dilemmasituationer, søger vi ikke kun at blive klogere på, hvordan vi selv vil handle. Vi får med hinandens hjælp også dybere indsigt, nye perspektiver og bliver sammen klogere på de forskellige opfattelser og overvejelser, der kan ligge til grund for nogle af de sværeste beslutninger, vi alle uundgåeligt skal træffe, ikke kun denne aften, men også fremover i vores eget liv.

Om foredragsholder Martin Munk:  Munk er akademisk uddannet filosof, født 1974 i København og opvokset i Nordsjælland. Efter en længere erhvervskarriere studerede han, fra 2004 til 2010, filosofi på Odense Universitet og forskede b.la. i anvendt filosofi og kreativitet hos Novozymes A/S. I dag arbejder han forsat med, hvordan vi anvender filosofi personligt, problemorienteret og kreativt. Meget af hans arbejde ligger i spændingsfeltet mellem hvordan vi, hver især, får bedre indsigt i os selv, bliver klogere på vores dybe og komplekse problemstillinger - og hvordan vi deraf kan skabe nye og bedre ideer, metoder og løsninger der kan forbedre vores situation og hjælpe os.

Billetter kan købes her fra siden fra d. 12. september.