Naturvidenskab

Her er en række links til gode sider på nettet om naturvidenskab. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

Access Science  Access Science er en prisvindende database, som dækker naturvidenskab på et højt fagligt niveau: bl.a. områder som astronomi, fysik, kemi, biologi, psykiatri og psykologi, medicin, landbrug og veterinærmedicin m.m.

GreenFile
GreenFile er en engelsksproget database, der indeholder information om menneskets indvirkning på miljøet. Der findes ca. 4700 artikler i fuldtekst om f.eks. global opvarmning, bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.

Det Etiske Råd

Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Du finder bl.a. temaer som aktiv dødshjælp, kloning og stamceller.

Mac Tutor History of Mathematics Archive
Gennemgang af matematikken i de forskellige historiske perioder samt biografier af matematikkens mestre

Videnskab.dk
Lettilgængelige artikler om nye forskningsresultater på naturvidenskabsområdet. 

Se også videnskabelige organisationer og universiteters hjemmesider f.eks. 
Nasa ESAGEUS og MIT