""

Brevromaner

21.04.21
En brevroman består af en række fiktive brevudveklinger mellem to eller flere personer.

Brevromanen er en genre, som opstod i 1700-tallet. Det er en roman, som udelukkende består af breve som gengives præcis, som de er tænkt skrevet af hovedpersonerne. Det er en fortælleform, hvor forfatteren kan give et særligt indblik i brevskrivernes tanker og følelser. Der er ikke en altvidende fortæller, så personskildringen tegnes kun inddirekte gennem det skrevne.

En brevroman behøver ikke nødvendigvis at gengive en brevudveksling mellem flere personer. Et eksempel er Goethes ”Den unge Werthers lidelser”, hvor det kun er hovedpersonens breve, der gengives, eftersom ingen svarer på hans breve. 

Der findes også moderne udgaver af brevromanen, hvor det er mail-korrespondancen, der gengives. 

 

Materialer