Læsespor 6-15 år

Bibliotekernes Læsespor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen med at finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 6-16 år.

Bibliotekernes samlede sprogstimulerings- og læsetilbud

På Hørsholm bibliotek finder vi megen inspiration i alle de fede koncepter og aktiviteter, der er at finde i bibliotekernes læsespor. En del aktiviteter har vi trukket ud og brugt i den del af vores tilbud, der retter sig mod institutioner og skoler, og som du kan læse mere om og tilmelde dig via skoletjenesten. 

Men Læsesporet er i høj grad ikke kun tiltænkt biblioteker. På Læsesporet oplever fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give således give både bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen. 

Fælles håndslag på at styrke børns læselyst 

I februar 2020 gav alle Danmarks bibliotekschefer hinanden håndslag på at sætte fokus på at styrke børns læselyst. Dette har resulteret i en aftale om en fireårig styrket indsats for at øge børns læselyst, hvilket skal ske gennem oplevelse, viden, inspiration og fællesskaber. Vi er på Hørsholm bibliotek naturligvis med i aftalen, som vil betyde et øget fokus på vores børnebiblioteksaktiviteter og de tilbud som vi kan arbejde sammen med skoler og institutioner omkring.