Filmstriben

Filmstriben

Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud til dig. Filmstriben kan bruges af alle, der er oprettet som bruger på deres lokale bibliotek, under forudsætning af at biblioteket er tilsluttet Filmstriben. Filmene er til visning til privat brug.

Få adgang til at streame film via biblioteket og Filmstriben. Vidste du at mange af de mest efterspurgte film også kan ses på Filmstriben.dk?

Adgang

Adgang hjemmefra kræver bopæl i Hørsholm samt pinkode

Du får adgang til filmstriben ved at logge ind med dit cpr. nr. og den pinkode du bruger på biblioteket. Du skal logge ind med din bopælskommune.

Pr. 1. juni 2021 overgår Filmstriben til at have et pointbaseret system. Er du bosat i Hørsholm kommune og registreret som låner på biblioteket, har du 8 point om måneden. Pointene kan du frit fordele mellem forskellige hovedkategorier af film:

  • Film og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point
  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point

Udvalget af film er stort og varieret, der er både klassikere og helt nye film, og målgruppen er både børn og voksne.

De midler, der er afsat til formålet fordeles i månedskvoter. På grund af den store interesse for Filmstriben kan det ske, at kvoterne er opbrugt inden månedens udløb. Man er da nødt til at vente til næste måned, selvom man ikke har opbrugt sin personlige kvote.

Du kan se film både på din tablet ved at hente app'en: