Sproget.dk

Adgang
Fri adgang
Her kan du øve dig i dansk grammatik. Der er f. eks. også råd og regler om, hvordan man bruger sproget. En god indgang til det danske sprog.

Formålet med hjemmesiden er at:

  • give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker
  • give professionel sproglig hjælp, i form af råd og vejledning om sprog­lige problemer, samt at forklare svære emner forståeligt
  • skabe øget sproglig bevidsthed, fx med hensyn til nuancer, præcision og sprog­ets virkning, ved bl.a. at udnytte netmediets muligheder og interaktivitet
  • synliggøre og udbrede viden om dansk sprog.

Principielt er det ønsket at sproget.dk skal komme alle borgere i Danmark til gode. I praksis er det dog svært at op­bygge en hjemmeside der retter sig mod hele den danske befolkning. Ved lanceringen er to delmålgrupper derfor blevet valgt:

  • professionelle sprogbrugere, som omfatter alle de sprogbrugere der arbejder professionelt med sproglig for­mid­ling, fx korrekturlæsere, informationsmed­arbejdere, journalister, sekretærer m.fl.
  • almindeligt sproginteresserede, dvs. sprogbrugere der har en almindelig sproglig interesse eller nysgerrighed, og som således ikke søger information for at løse et arbejdsrelateret problem.
Materials