Danmarks breve

Danmarks Breve

Adgang
Fri adgang
I Danmarks Breve findes digitaliseringer af de trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Danmarks Breve er resultatet af flere års scanningsarbejde af bøger, metadatering og programmering af selve brevbasen.

I første omgang er over 12.000 breve gjort tilgængelige og i alt indeholder projektet over 70.000 breve, der løbende vil blive frigivet efterhånden som ophavsretten på brevudgivelserne udløber.