Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Henvender sig til historisk og biografisk interesserede læsere

Beskrivelse

Efter genforeningen i 1920 fik den danske konge mulighed for at dekorere de endnu overlevende veteraner fra 1864. De dekorerede skulle alle indsende en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet, og 60 af disse gengives i bogen oftest sammen med et portræt. De fleste sønderjyder oplevede genforeningen som at komme hjem efter mange års fremmedherredømme. I bogen optræder veteraner, som deltog i 1864-krigen, især ved Dannevirke, Dybbøl og Als. Der er skildringer fra redaktører og journalister fra de dansksindede aviser; ligeledes fra præster, som øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger under 1. verdenskrig. Andre af bogens levnedsbeskrivelser er fra høj- og friskolefolk, som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og fra almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres bedrifter på danske hænder. Forfatteren er dr.phil., ordenshistoriograf og prof.emer. ved Syddansk Universitet

Sammenligning

Bedste oversigtsværk er Sønderjyllands historie, bind 1-2, 2008-09. Af andre levnedsskildringer er tidligere udsendt Tage Kaarsted Hædersmænd : 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer, 1986. Tom Buk-Swienty har ikke inddraget veteranmaterialet fra Ordenskapitlet i sine bøger

Samlet konklusion

Vel tilrettelagt og spændende bog med relation til 1864 og Sønderjyllands Historie op til 1920. Den store variation i de enkelte levnedsskildringer gør fremstillingen spændende. Den indledende historiske oversigt over historien er velskrevet og nyttig