Hvem er vi

Lokale frivillige oplæsere af lydavis for blinde og stærkt svagtsynede borgere.

Frivillige fra Hørsholm

Frivillige fra Hørsholm

Ida Kjær, Dorthe Witt, Annelise Nielsen, Lone Christensen, Brita Lund

Frivillige fra Fredensborg

Frivillige fra Fredensborg

Jørgen Poulsen, Ingrid Jakobsen, Ib Jensen, Sonja Andersen, Ruth Simonsen

Ansvarlige fra Hørsholm Bibliotek

Ansvarlige fra Hørsholm Bibliotek

Jeannette Biirsdahl, Helle Celinder, Lars Gluud Rosén