""

Helle
Celinder

Bibliotekar
Bibliotek:
Afdeling:
E-mail:
Telefon:
4849 5785
Helle er bibliotekar og har flest opgaver i voksenafdelingen. Her står hun blandt andet for indkøb og vedligeholdelse af skønlitteratur, tidsskrifter og  e-ressourcer. Helle er med i teamet, der både bestiller og afvikler bibliotekets arrangementer og sætter også udstillinger op.