Samfundsfag

Her er en række links til gode sider på nettet om samfundsfag. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

Altinget
Altinget giver dig indblik i det politiske arbejde på Christiansborg. Såvel forhandlingerne i folketingssalen som arbejdet i Folketingets udvalg dækkes. I databasen finder man ligeledes 19 fagpolitiske portaler, der giver et særligt overblik og indblik i områder som fx: fødevarer, arbejdsmarked, energi & klima og Christiansborg.
Har du brug for oplysninger om aktuel lovgivning eller det politiske arbejde i Danmark, er Altinget et godt sted at starte.

American Rhetoric har samlet en stor mængde amerikanske taler af præsidenter og andre vigtige personer. De fleste taler kan man udover teksten også finde som lydfil.

Danske Taler 

Danske Taler er en levende talesamling, der konstant udvides med aktuelle taler. De indsamler og digitaliserer de afgørende og definerende øjeblikke, hvor politikere, debattører og almindelige borgere griber ordet, fordi historien skifter retning, samfundsmæssige kriser skal afværges, eller store successer hyldes. Talesamlingen vokser dagligt med såvel aktuelle som historiske taler, og det åbne online samling rummer nu 1.600 publicerede taler.

Danmarks Statistik
Her finder du den officielle danske statistik for fx befolkningstal, levevilkår, forbrug og uddannelse.

Statistikbanken kan du trække mere specielle tabeller, og data kan vises i forskellige formater. Det er gratis at oprette sig som bruger af Statistikbanken.
Du finder også en side med link til andre landes statistikbureauer.

Faktalink
Belyser forskellige opgaverelevante, aktuelle og klassiske emner. Et godt sted at starte en opgave om et aktuelt emne, med forslag til videre informationssøgning.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Folketingstidende

Folketingstidende.dk - her offentliggøres referaterne af møderne i Folketingssalen, lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser, aktstykker m.v.
Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der  behandles i Folketingssalen.

MasterFILE Premier Amerikansk database med adgang til engelsksprogede artikler fra ca. 4500 tidsskrifter - både populære og videnskabelige - hvoraf næsten halvdelen er i fuldtekst. Du kan herigennem få adgang til databasen Women's Studies International ved at gå ind under Choose Databases. Det er en database specifikt henvendt på international kønsforskning.

Mediestream Fri adgang til 6.146.932 avissider fra perioden 1918 til 2001. Mediestream er et fantastisk sted at finde primærkilder til at dokumentere den tid du arbejder med i historie- eller samfundsfagsopgaven. 

Pew Research Center En politisk neutral hjemmeside som informerer offentligheden om emner og trends der former verden. Her er bl.a. statistik, demografisk research og indholdsanalyser. Det er primært USA der fokuseres på.

World Fact Book Landeinformation med oplysninger om alle verdens lande.

I mange tilfælde kan forskellige offentige institutioners websites også være relevante. Se fx.:

Statsministeriet

Folketinget

EU
Det kan fx være Europa-kommissionens officielle hjemmeside eller  Folketingets EU-oplysning

På samme måde kan andre landes officielle websites være relevante, fx kan du finde oplysninger om USA på www.usa.gov.