Ordensregler

Hørsholm Bibliotek skal være et rart sted for alle og derfor gælder der visse regler
  • Biblioteket er IKKE en legeplads, så sørg for at begrænse støjniveauet
  • Trusler eller voldelig adfærd medfører politianmeldelse
  • Øl, vin og spiritus samt euforiserende stoffer må ikke indtages på biblioteket     
  • Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket
  • Hærværk og tyveri medfører erstatningskrav og politianmeldelse.
  • Der må ikke foregå forretningsmøder eller anden kommerciel virksomhed på biblioteket. 

PC'er mærket "SØG" må kun bruges til søgning i biblioteksbasen og ikke til internetsøgninger.

Publikums - og egne pc'er må ikke benyttes til pornografiske eller meget voldelige billeder.

Personalets henstillinger skal til enhver tid følges. I modsat fald kan der blive tale om bortvisning.

I grove tilfælde tilkaldes politiet.

Vis hensyn. Der skal være plads til alle.