""

#TørDuTalePænt

Din møgkælling, hvad blander du dig for? Skrid hjem hvor du kommer fra! Fucking hjernedøde idiot!

Udråb som ovenfor er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er derfor gået sammen om kampagnen #TørDuTalePænt i forsøget på at få os alle til at finde en bedre tone i onlinedebatten.

Stort problem for demokratiet 

Har du lyst til at blande dig i debatten eller synes du tonen er for hård?
Du kan være med til at gøre en forskel – Sammen kan vi gøre det bedre!

Vi sætter fokus på det personlige ansvar i debatten og giver en masse gode og kreative værktøjer til at holde den gode tone.

Vi er aktuelt midt i en valgkamp med en til tider ganske hård tone i debatterne, og mange oplever også nedsættende ytringer på sociale medier, tit med den konsekvens, at de ramte personer trækker sig, snarere end at det dårlige sprog bliver irettesat.

Det er et kæmpe problem for demokratiet, at folk trækker sig fra at deltage i en debat af frygt for, hvordan de bliver tiltalt, eller pga. en generel grim tone. 

De unge vil ikke være med

Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) Demokratianalyse fra 2021 viser, at flertallet af unge har mindre lyst til at give deres mening til kende på grund af tonen i den online samfundsdebat. Den samme tendens gør sig gældende for resten af befolkningen.

Den hadske tone online betyder, at mange bliver presset ud af den demokratiske samtale, ligesom vi også risikerer, at færre får lyst til at stille op i politik.

I Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening ser de det som deres kerneopgave at understøtte demokratiet, sikre deltagelse og at demokratiet ikke tages for givet og netop derfor, starter kampagnen #TørDuTalePænt i ugerne op til kommunalvalget.

Kampagnen, der bruger hashtagget #TørDuTalePænt, bygger på DUFs 10 guidelines for det personlige ansvar i onlinedebatten, og kommer med konkrete råd til, hvordan vi alle kan bidrage til en god debat.

/Oprindelig tekst af Danmarks Biblioteksforening og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Tags