""

Du kan sætte dine reserveringer på pause

Af Nina
18.02.21
Har du en reservering, du endnu ikke har fået besked om, er klar til dig, og som du ikke har mulighed for at hente i øjeblikket, vil det være en stor hjælp for os, hvis du sætter den på pause.

Du skal logge dig ind på hjemmesiden her, klikke dig videre ind på "Min side" og vælge "Brugerprofil".

Her klikker du på feltet "Reserveringer på pause", hvor du kan udfylde en start- og en slutdato efter eget ønske.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 5 dage inden perioden slår igennem.