ROCKWOOL Fonden

ROCKWOOL Fonden

Adgang
Fri adgang
ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Fonden leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

ROCKWOOL Fonden støtter hovedsageligt forskning, som relaterer sig til sociale og økonomiske udfordringer i Danmark. Udfordringer, der truer velfærdssamfundets bæredygtighed. ROCKWOOL Fondens arbejde er upartisk og videnskabeligt funderet. Arbejdet har altid relevans for aktuelle problemstillinger i samfundet.
Målet med forskningen er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af beslutningsgrundlaget for de centrale beslutningstagere i samfundet. Forskningen foretages hovedsageligt af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, ofte i et tæt samarbejde med andre forskere fra et bredt spektrum af universiteter og forskningsinstitutioner.