mediestream

Mediestream Folkebibliotek

Adgang
Fri adgang
I samarbejde med Copydan tilbyder Det Kgl. Bibliotek nu online adgang til de ejerløse aviser på Mediestream. Det betyder, at alle borgere nu har adgang til 6,5 mio. historiske danske avissider fra det lokale biblioteks lokaler

Du har kun fri adgang til siden, når du er fysisk på biblioteket. Når du kommer ind på siden, er du automatisk logget ind og skal ikke klikke på "log ind".

Mediestream Folkebibliotek indeholder 5 mio. avissider fra 1918 til 2001 fra aviser, der ikke længere eksisterer samt alle digitaliserede aviser, der er mere end 100 år gamle og dermed ikke begrænset af ophavsret.

Du læser artiklerne i deres ”oprindelige miljø” af tidsbeslægtede artikler og annoncer. Mediestream er interessant for slægtsforskere, da man har adgang til f.eks. dødsannoncer og andre bekendtgørelser som man tidligere ikke kunne tilgå.

Hjemmefra kan du læse i aviser, der er over 100 år gamle. Du har adgang til følgende aviser og årgange fra bibliotekets pc'er og trådløse netværk: http://www.statsbiblioteket.dk/mediestreamfolkebibliotek/aviser

Listen over samtlige digitaliserede aviser findes her.

Vejle Amts Folkeblad er søgbart fra 1865-2009 og du har en digital adgang til samlingen fra 1865-1917.

Kilder til din opgave i Mediestream:

Kilder til din opgave med Mediestream