Gale In Context: Biography

Adgang
Adgang hjemmefra kræver bopæl i Hørsholm samt pinkode
Gale In Context: Biography indeholder biografisk information om mere end 320.000 nulevende og afdøde personer dækkende mange emner og fra mange lande. Fuldtekstartikler fra omkring 250 tidsskrifter.

Giver desuden adgang til Marquis Who’s Who.