Frividen

Frividen.dk

Adgang
Fri adgang
Frividen.dk - Fri og gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg i foreløbigt matematik, fysik og kemi

Foreningen FriViden har til formål at hjælpe elever fra folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne i Danmark med fri og gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg.
Vi er to undervisere; Lise Bach Clausen og Bjørn Clausen som begge er uddannede civilingeniører fra DTU, og som efterfølgende begge har taget pædagogikum og i dag underviser på Vordingborg gymnasium og HF.
Lise underviser i matematik og fysik og Bjørn underviser i fysik og kemi.