Folketinget

Folketingstidende

Adgang
Fri adgang
Folketingstidende.dk - her offentliggøres referaterne af møderne i Folketingssalen, lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser, aktstykker m.v.

Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der  behandles i Folketingssalen.

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager.

Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.