Folketinget

Folketinget

Adgang
Fri adgang
Folketingets hjemmeside er en central kilde til især det lovforberedne arbejde. Der er adgang til lovforslag med bemærkninger, udvalgsbetænkninger samt bilag fra udvalgene, referater af forhandlingerne i salen og de vedtagne love.

Desuden er der generel information om Folketingets arbejde, om ombudsmanden og statsrevisorerne samt udvalg og kommissioner under Folketinget. Der er også adgang til TV-transmissioner fra møder i Folketingssalen. På Folketingets hjemmeside er der links til EU-oplysningen, partiernes hjemmesider, ministerierne og andre landes parlamenter.