Danmarks domstole

Danmarks Domstole

Adgang
Fri adgang
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration.

På denne side kan du bl.a. finde vejledninger om de sager, som  domstolene behandler, og hvordan du kan komme videre med din sag. Du kan også finde hvilken myndighed, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker flere oplysninger.