Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:00
Pris
0 Kr
Lokalitet
Hørsholm Bibliotek (Kræver gratisbillet)
Arrangører
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Landboreform eller moderne udbytning og politisk spin – 1700-tallet set fra Hørsholm?

14.11.18
Lokalhistorisk foredrag ved museumsinspektør og arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Museum Nordsjælland.

Kongerigets første landboreform blev ført ud i livet her i Hørsholm i 1761 på det gods, som hørte til Hirschholm Slot. Og landets første mindesmærke for en landboreform blev opført i 1766 – også her i Hørsholm. Foredraget vil behandle baggrunden for reformen. Hvad var i det hele taget godset og dets fæstebønder? Var det fæstebøndernes økonomiske situation, der gjorde reformen nødvendig? Eller lå der andre motiver bag? Hvilken virkning fik reformen? Påvirkede den bøndernes produktion? Hvad fik godsets ejer, enkedronning Sophie Magdalene, ud af reformen? Hvad var den langsigtede virkning af reformen?

Mindesmærket for reformen – den såkaldte Stolberg-støtte – kaldes undertiden for Hørsholms frihedsstøtte, men er det en rimelig fortolkning af obelisken, der står ud for Museum Nordsjællands hovedbygning på Sdr. Jagtvej 2? 

Billedtekst: Affotografering af C.W. Eckersberg maleri af sceneri ved Vesterport 1809. Maleriet ejes af Københavns Museum. I forgrunden ses et af de få samtidige troværdige billeder af datidens bønder. En hovedperson i foredraget.

Gratisbillet kan hentes online fra d. 24. oktober.

Materialer