Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:00
Pris
Gratis
Place / Room
Caroline Mathilde
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Kirkegården der blev væk

27.11.19
Nyt fra udgravningen af tidlige kristne grave ved Nærum v. Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland

I år 2000 stødte kabelarbejdere på menneskeknogler på markerne syd for Nærum. En efterfølgende udgravning afdækkede 10 grave, som blev dateret til den tidlige del af middelalderen. Man formodede, at gravene var en del af en kirkegård, men der blev ikke foretaget yderligere undersøgelser. Herefter henlå kirkegården i næsten 20 år, inden der i februar 2019 blev gravet søgerender nord for de fundne grave. I renderne fremkom mindst 100 grave, og der skønnes at være i alt 300-350 grave på denne del af arealet. C14-dateringer af to af gravene viser, at de hører til i første halvdel af 1000-årene. Det er således tale om meget tidlige kristne grave, hvor de gravlagte kan have begyndt livet som vikinger, men være blevet gravlagt som kristne.

I juni foretager Museum Nordsjælland forundersøgelser af resten af kirkegården, og i august-september gennemføres der udgravninger af de fundne grave. Foredraget præsenterer resultaterne af udgravningerne.

Billedet forestiller et fragment af dragtsmykke med dragemotiv, som er fundet nær kirkegården. Smykket måler 5 cm i højden.

Gratisbilletter bliver tilgængelige her på siden fra d. 2. oktober.