Martin Munk

Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:30
Pris
40kr + gebyr
Place / Room
Caroline Mathilde
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Filosofi på biblioteket – tredje dialogsession

12.12.19
Filosofisk dialogsession over temaet ”Hvad gør os til mennesker?”

Velkommen til den sjette og sidste af seks spændende og anderledes filosofiske sessioner på Hørsholm bibliotek. Her kan du gennem efteråret få en introduktion til tre forskellige filosoffer, som med deres ideer og tænkning har givet værdifulde bud på vores fortidige, nutidige og fremtidige opfattelse af, hvad det vil sige at være et menneske i dag. Yderligere får du også mulighed for at filosofere sammen med andre og aktivt engagere dig i tre forskellige tematiserede filosofiske dialogsessioner.

Vi vil gennem tankeeksperimenter og fælles filosofisk dialog undersøge og forsøge at forstå forskellige aktuelle problemstillinger ved selv at prøve kræfter med at søge nye mulige svar på nogle af de dybeste udfordringer, vi alle er konfronteret med i dag.  

Der er lagt op til et inspirerende og kreativt engagerende filosofisk efterår, hvor vi kombinerer introduktion til tre filosoffer med tematiserede filosofiske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. Dette giver dig mulighed for at få inspiration til at læse mere filosofisk litteratur og samtidigt - sammen med andre - at undersøge og udfordre dine egne ideer og tanker over de helt store filosofiske spørgsmål. Filosofisessionerne hænger indholdsmæssigt og tematisk sammen, men det er ikke en forudsætning for at deltage, at man deltager i alle sessioner, man kan fint vælge kun at komme til udvalgte.

Denne aften kigger vi fremad. Kunstig intelligens, robotter, androider og visioner om teknologi, der overtager, ikke kun vores arbejde - men også vores eksistens, fylder meget i disse år. Især når der skal gives dristige bud på de udfordringer og bekymringer, der er ved at være et menneske af fremtiden.

Med udgangspunkt i spørgsmålet ”Kan en maskine tænke?” forsøger vi igennem forskellige tankeeksperimenter og diskussioner at blive klogere på, hvad det er, der gør os til mennesker.

I denne forløbsafsluttende filosofiske dialog session får du b.la mulighed for at udforske nogle af problemstillingerne ved kunstig intelligens, inspireret af Alan Turings test om at påvise intelligens hos en kunstig samtalepartner. Det bliver en ualmindelig og givetvis futuristisk filosofisk aften, hvor vi sammen forsøger at se de sværeste teknologiske udfordringer direkte i øjnene. Dette gennem en filosofisk optik, der forsøger anskueliggøre nogle af fremtidens dybe filosofiske og teknologiske udfordringer – vi faktisk allerede er konfronteret med.

Om foredragsholder Martin Munk

Munk er akademisk uddannet filosof, født 1974 i København og opvokset i Nordsjælland. Efter en længere erhvervskarriere studerede han, fra 2004 til 2010, filosofi på Odense Universitet og forskede b.la. i anvendt filosofi og kreativitet hos Novozymes A/S. I dag arbejder han forsat med hvordan vi anvender filosofi personligt, problemorienteret og kreativt. Meget af hans arbejde ligger i spændingsfeltet mellem hvordan vi, hver især, får bedre indsigt i os selv, bliver klogere på vores dybe og komplekse problemstillinger - og hvordan vi deraf kan skabe nye og bedre ideer, metoder og løsninger, der kan forbedre vores situation og hjælpe os.

Billetter kan købes her fra siden fra d. 17. oktober.