Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:30
Pris
40kr + gebyr
Place / Room
Caroline Mathilde
Target
For voksne
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Filosofi på biblioteket – første foredragsaften

03.10.19
Introduktion til Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Velkommen til den første af seks spændende og anderledes filosofiske sessioner på Hørsholm bibliotek. Her kan du gennem efteråret få en introduktion til tre forskellige filosoffer, som med deres ideer og tænkning har givet værdifulde bud på vores fortidige, nutidige og fremtidige opfattelse af, hvad det vil sige at være et menneske i dag. Yderligere får du også mulighed for at filosofere sammen med andre og aktivt engagere dig i tre forskellige tematiserede filosofiske dialogsessioner. Læs om første dialogsession her.

Der er lagt op til et inspirerende og kreativt engagerende filosofisk efterår, hvor vi kombinerer introduktion til tre filosoffer med tematiserede filosofiske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. Dette giver dig mulighed for at få inspiration til at læse mere filosofisk litteratur og samtidigt - sammen med andre - at undersøge og udfordre dine egne ideer og tanker over de helt store filosofiske spørgsmål. Filosofisessionerne hænger indholdsmæssigt og tematisk sammen, men det er ikke en forudsætning for at deltage, at man deltager i alle sessioner, man kan fint vælge kun at komme til udvalgte.

Første filosofiforedrag står i Nietzsches tegn. Der findes ikke en enkelt og entydig introduktion til den tyske filosof Friedrich Nietzsche og hans ideer. Ikke desto mindre kan betydningen af hans filosofi være svær at overse i et moderne samfund, hvor mange af de tanker Nietzsche gjorde sig, til stadighed vækker genklang i spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et menneske af vores tid.

Udover at du bliver introduceret til Nietzsches liv og hans vigtigste ideer, ser vi også på, hvordan hans forfatterskab bredt har påvirket alt fra litteratur og kultur til underholdning og personlig udvikling. Vel mødt til en filosofisk aften hvor du gennem en introduktion til Nietzsches filosofi både kan blive klogere på dig selv og mange af de eksistentielle spørgsmål der stadigvæk udfordrer det moderne menneskes liv og tænkning i dag.

Om foredragsholder Martin Munk:  Munk er akademisk uddannet filosof, født 1974 i København og opvokset i Nordsjælland. Efter en længere erhvervskarriere studerede han, fra 2004 til 2010, filosofi på Odense Universitet og forskede b.la. i anvendt filosofi og kreativitet hos Novozymes A/S. I dag arbejder han forsat med hvordan vi anvender filosofi personligt, problemorienteret og kreativt. Meget af hans arbejde ligger i spændingsfeltet mellem hvordan vi, hver især, får bedre indsigt i os selv, bliver klogere på vores dybe og komplekse problemstillinger - og hvordan vi deraf kan skabe nye og bedre ideer, metoder og løsninger der kan forbedre vores situation og hjælpe os.

Billetter kan købes her fra siden fra d. 8. august.

Materialer